موسسه آموزش زبان کلام نواندیش اردبیل

 

کلاس هاس فیلم

تماشای فیلم بدون شک یکی از محبوب ترین سرگرمی های اوقات فراغت بسیاری از انسانهای عصر ماست. علاوه بر ان فیلم یک ابزار بسیار کارامد در زمینه های اموزشی،تبلیغی و دیگر حیطه های زتدگی بشری است. از این رو این پدیده یکی از وجوه مهم دوره های اموزش زبان انگلیسی در موسسات و کالج های سرار جهان می باشد. موسسه اموزش زبان کلام با تکیه بر ابزارهای سمعی   بصری و اساتید توانا دوره های منظم درک فیلم برای زبان اموزان موسسه در طول دوره ها و همینطور به عنوان دوره های مستقل برگزار می کند.

در جدول زیر قلب های ارائه شده از سوی موسسه قابل مشاهده می باشند