موسسه آموزش زبان کلام نواندیش اردبیل

تیم مدرسین بزرگسال

 

 

      

 

 

نام :مسعود نگهبان

سابقه تدریس :18 سال

تحصیلات :کارشناسی ارشد

حیطه تخصصی تدریس :IELTS - conversation

 

 

 

 

نام :رکسانا کاظمی

سابقه تدریس :15 سال

تحصیلات :کارشناسی

حیطه تخصصی تدریس : Conversation - IELTS

 

 

 

 

نام :مجتبی اسکندر پور

سابقه تدریس :4سال

تحصیلات :کارشناسی

حیطه تخصصی تدریس :conversation_IELTS

 

 

 

 

نام :وحید مرتضوی

سابقه تدریس :15سال

تحصیلات : کارشناس آموزش زبان آموزش و پرورش

حیطه تخصصی تدریس :Conversation

 

 

 

تیم مدرسین کودک و نوجوانان

 

خانم ندا بخشی، خانم لیلی فتحی، خانم آرزو مالک