logo-samandehi

موسسه آموزش زبان کلام نواندیش اردبیل

 

جلسات بحث آزاد

تولید زبان یا به عبارت ساده تر مکالمه و نوشتن زبان از نقطه نظر زیبایی و تاثیرگذاری به دو مولفه صحیح بودن (accuracy )  و روان بودن (fluency) وابسته می باشد .

صحت زبان بیشتر وابسته به مهارتهایی از قبیل گرامر و گنجینه واژگان و چند مهارت دیگر می باشد، روان بودن آن اما بیشترمنوط به تمرین می باشد، این موضوع در جوامعی که انگلیسی زبان خارجی محسوب می شود مشکل تر می باشد زیرا زبان اموز بسادگی محیطی پویا و واقعی برای این منظور نمی یابد.کلاس هاس زبان نیز معمولا محیط مناسبی برای بحث های طولانی و بدون محدودیت موضوع نمی باشد از این روست که جلسات بحث ازاد اهمیت ویژه ای در جبران این کمبود می یابند.

جلسات بحث ازاد در چنئین قالب در موسسه کلام برگزار می گرد