موسسه آموزش زبان کلام نواندیش اردبیل

                                                                                          دوره های گرامر

گرامر یکی از مهمترین مهارت های زبان می باشد.هر چند از دیدگاهد برخی ازمتدهای اموزش زبان پرداختی مستقیم به آن توصیه نشده است اما دیدگاه و نظریات حتی مدرنی وجود دارد که یادگیری ان را ضروری می شمارند و هنگامی که صحبت از انگلیسی اکادمیک باشد به دلیل اینکه تولید اگاهانه ساختارهای پیشرفته یک ضرورت می باشد اهمیت آن روشن تر می شود.این امر زمانی کامل اجتناب ناپذیر می گردد که مدت اموزش کوتاه باشد و امکان جذب و کاربرد نااگاهانهنکات ساختاری و گرامری امکان پذیر نمی نماید. موسسه اموزش زبان کلام در راستای برگزاری دوره های متنوع اموزشی خود گستره ی نسبتا وسیعی از دوره های گرامر را برگزار می نماید که مشخصات کلی دوره ها از قبیل تعداد جلسه، سطح ، منبع و دیگر اطلاعات هم در جدول زیر قابل مشاهده می باشد. در صورت نیاز به مشاوره کارشناسان ، اماده پاسخگویی می باشند
تلفن 33446060
همراه 09392253880